Teater Manu


 

Skapende og utøvende arbeid på tvers av funksjonsnivå med Erik Hedin/lyddesigner, Hege Haagenrud/koreograf.

 
Manu Workshop 3-nr 2.jpeg

Hva kan døve lære hørende om musikk, teater og sang? Gjennom to dager vil pedagoger fra Teater Manu gi av sin erfaring med å skape musikk, dans og sang for både hørende og døve. Workshoppen tar form som foredrag og aktive øvelser, med mål om å styrke utøvere og pedagogers innsikt i sansenes muligheter. Hvordan kan man legge til rette for samarbeid på tvers av funksjonsnivå?
 

Dato:  15. - 16. november 2017.

Kl: 10.00 - 16.00 begge dager

Lokalitet: Teater Manu, Oslo

Pris MTF-medlemmer: kr. 750,-  

Pris Andre: kr. 1050,-  
 

Påmelding: http://www.deltager.no/skapende_og_utovende_arbeid_pa_tvers_av_funksjonsniva_15112017

Max antall:  25

Kriterier: Profesjonelle scenekunstnere, pedagoger. Workshopen er også åpen for tredje-års kunststudenter. Oppdatert cv mailes til henriette@musikkteaterforum.no ved påmelding.


Kurset er et samarbeid mellom Musikal-i-teten, Musikkteaterforum  og Teater Manu.